1) Tématika

Literární kontext:

Realismus s prvky romantismu, symbolismu a dekadence (Fráňa Šrámek, Petr Bezruč – protispolečenští buřiči). Dyk používá symboly – připodobnění, prvky neoromantismu

– přelom 19. a 20. Století

– byl to anarchistický buřič

 

Literární druh: epika

Literární žánr: novela (odehrává se v krátkém časovém úseku)

 

Prostředí a doba: německé město Hammeln, doba neurčena

 

Postavy:

Krysař– tajemný cizinec, samotář, podivín, ponurý, pesimistický, vzbuzuje v lidech strach miluje Agnes, vyhání krysy z měst

Agnes– mladá a krásná, milenka Krysaře a zároveň dlouhého Kristiána; miluje Krysaře

Dlouhý Kristián – mladík toužící po spokojeném průměrném životě

Sepp Jörgen – chudý rybář, který všechno chápe až druhý den

konšelé Strumm a Frosch chamtiví, podlí, neschopní dodržet slib

Charakteristika nepřímá

 

Typy témat

Celkové téma: láska a pomsta

Hlavní téma: krysařův život

Vedlejší téma: rybář Jorgen Sepp

 

Epizoda – objevení retrospektivy, např.: Krysař přemýšlí a vzpomíná na hezké chvíle s Agnes

 

Vložka – píseň o zemi sedmihradské

 

Motiv – volné zpracování středověké saské pověsti o krysaři z města Hammeln, kterou autor obohatil o milostný motiv

 

2) Kompozice

Kompoziční postupy:

Vztah dějových linií:

Vnitřní výstavba děje:

 

3) Jazyk a styl

 

 

Útvary jazyka:

 

Stylové rozvrstvení slovní zásoby, pojmenování:

 

Textové prostředky:

 

Děj:

Do města Hammeln přichází mladý krysař, aby město zbavil přemnožených krys. Konšelé mu však odmítnou zaplatit za vyhnání krys. Krysař se seznámí s mladou dívkou Agnes, do které se hned zamiluje. Agnes jeho lásku opětuje.

Krysař se dozví, že se Agnes zmocnil její bývalý milenec Kristián. Agnes ze zoufalství vrhla do propasti. Krysař v návalu smutku, vezme svou píšťalu a začne hrát tak silně, že to přivábí všechny obyvatele města, kteří ho následují až na horu Koppel, kde všichni skončí v propasti.

Jediný kdo přežije, je Sepp Jorgen, na kterého kouzlo krysařovy píšťaly nepůsobí, protože ho vytrhne nářek nemluvněte. Sepp se vydá hledat ženu, jež by se mohla dát dítěti napít a stala se jeho matkou.