Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

1)Literární druh a žánr

Epika (próza) – román (filozofický pohádkový příběh)

 

2)Zařazení autora do literárněhistorického kontextu

Exupéry žil v letech 1900 – 1944, řadíme ho tedy do 1.poloviny 20.století. Byl francouzským válečným pilotem (témata jeho tvorby) a spisovatelem, za 2.světové války je roku 1944 sestřelen. Jako autora ho řadíme do “Světové literatury 1.poloviny 20.století”.

Další díla: Kurýr na jih, Noční let, Citadela (nedokončeno).

 

3)Hlavní postavy

Malý princ– princ bydlí na asteroidu o velikosti domu, kde tráví čas vytrháváním baobabů aby neproměnily jeho domov v prach. Malý princ opouští domov, aby viděl vesmír, při své cestě navštíví šest dalších planetek, každá obývaná jiným dospělým. Malý princ cestuje na tyto planety za poznáním a je velice udivem vším, co vidí. :

Celková charakteristika – malé postavy, světlé vlasy, zvědavý, nikdy neodpoví na otázku, vždy trvá na své otázce, starostlivý, usměvavý, při setkání s pilotem ho žádá, aby mu nakreslil beránka

Pilot – postava Pilota představuje také vypravěče, tato postava je samotný autor Antoine de Saint-Exupéry. Pilot ztroskotává se svým letadlem uprostřed pouště v Sahaře, kde potkává Malého prince.

Král – vládne hvězdám a každý ho musí poslouchat, neboť jsou jeho rozkazy rozumné. Když se malý princ rozhodne odejít, jmenuje ho král svým vyslancem.

Domýšlivec – chce být obdivován všemi, ale žije na své planetce sám. Neslyší nic, co není projevem obdivu.

Pijan – pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije.

Bysnysman – je neustále zaneprázdněný počítáním hvězd, o kterých si myslí, že jsou jeho. Přeje si je použít, aby mohl koupit více hvězd.

Lampář – žije na planetce, kde se den a noc střídají jednou za minutu. Bylo mu nařízeno rozsvěcet lampuv noci a zhasínat ji ráno. Lampář chtěl zůstat věrný příkazu, a tak rozžíná a zhasíná lampu každou minutu, bez odpočinku.

Zeměpisec – tráví všechen svůj čas tvorbou map, ale nikdy neopouští svůj stůl k dalším objevům.

Liška – Liška žádá, aby si jí malý princ ochočil, aby byla pouze jeho

4)Struktura literárního díla

Kompoziční složka

Román je na začátku a na konci psán chronologicky, část psaná retrospektivně a Ich-formou. Jedná se o tu část, kde navštěvuje různé planetky, ta je psána retrospektivně (vzpomíná, vrací se do minulosti) Ostatní části psané er-formou. Dílo autor sám ilustroval.

Jazyk

Kniha je psaná převážně spisovnou češtinou, nespisovnou češtinu jsem zde nepostřehl (žádné nářečí, slang ani profesní mluva).

– řeč přímá – objevuje se zde velice často. V této knize ani není tolik popsán děj, jako časté monology dvou postav, které mnohdy vedou k zamyšlení

(např.: „Tady je mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“)

– nachází se zde i vnitřní monology – když malý princ uvažuje o své květině (růži)

(např.: Strašně by ji to mrzelo, řekl si, kdyby to viděla…)

– řeč nepřímá – pokaždé když opouští nějakou z navštívených planetek

(např.: Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.)

– řeč polopřímá (např.: Ptejte se: Spásl, nebo nespásl beránek květinu?)

 

Obrazná pojmenování

– v této knize je možno najít mnoho obrazných pojmenování

– Metafora: … stará opuštěná skořápka … tak se vyprávěč vyjádřil o princově mrtvém těle

– Přirovnání: … klesl pomalu, jako padá strom …

– Personifikace – jelikož se jedná o pohádku je zde personifikace velice častá – zvířata, květiny i věci se chovají jako lidé

(např.: … hvězdy se tiše smějí … vítr dlouho spal … studna zpívá …)

– Hyperbola: … rychlík otřásl domkem výhybkáře … , … nekonečná poušť …

– Epiteton: … chvějící se slunce …

– Oxymóron: … Jste krásné, ale prázdné …

– Zvukomalba: … zanechávaje za sebou lehký kovový šelest …

 

Tematický plán

Hlavní téma: Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši Zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké poušti setkal s autorem tohoto příběhu a zjevil mu tajemství své podivuhodné životní pouti. Ale zjeví mu mnohem víc: tajemství čistého srdce, dobra a krásy.

 

Vedlejší téma: Autor vypráví o nepochopení ze strany dospělých, o jejich neinteligenci a o tom, jak to děti mají s dospělými těžké (autor nakreslil hada, jak spolkl slona a nikdo to nepochopil).

 

Epizody: Za epizody bychom mohli pokládat princovy návštěvy na různých planetkách. Tyto planetky navštívil a už se tam nikdy nevrátil. Přišel na to, že lidi kteří tyto planetky jsou poměrně pro život nedůležití a většina z nich myslí jen na sebe. Tito lidi, co potkal na planetkách při svých dobrodružstvích, charakterizují lidské vlastnosti i city.

 

5)Děj

Hlavní postavou knihy je Malý princ. Malý princ žije na své malé planetce společně s růží a třemi sopkami. Jednoho dne se rozhodne odcestovat ze své planetky a podívat se do jiných planet za cílem najít práci a ponaučení. Na své pouti po planetách potká mnoho postav. Seznámí se například s králem, domýšlivcem, pijanem, obchodníkem…, ale ze všech těchto planet odcestuje. Jako poslední navštíví Zemi, zde si ochočí lišku a seznámí se s pilotem, který havaroval v poušti uprostřed Sahary. Postava pilota představuje vypravěče a samotného Exupéryho. Osmý den po havárii dochází pilotovi voda a tak se společně s Malým princem vydávají hledat studnu. Studnu nalezli a pilot začal s opravou letadla. Malý princ se ztratil pilotovi z dohledu a náhle narazil na žlutého hada. Žlutý had na konci díla uštkne Malého prince a tím ho „vrátí na svojí planetku“. Pilot opraví letadlo a vrátí se mezi své přátele.

Navíc:

Okolnosti vzniku díla

Antoine de Saint-Exupéry v této knize popisuje ztroskotání pilota uprostřed pouště na Sahaře. Postavu pilota popisuje sám sebe a tudíž i jeho ztroskotání. Inspirací k příběhu mu bylo jeho samotné zaměstnání. Dílo Malý princ je věnováno Exupéryho manželce a nejlepšímu příteli Léonu Werthovi.

Celková charakteristika

Dílo Malý princ je nejznámějším literárním dílem Antoine de Saint-Exupéryho. Řadí se mezi nejslavnější pohádkové příběhy moderní světové literatury. Kniha je ilustrována samotným autorem a byla přeložena již do 180 světových jazyků. Řadí se také mezi 50 nejprodávanějších knih světa. Kniha pojednává o ztroskotání pilota na Sahaře, kde se setkává s Malým princem.

Vliv díla

Malý princ se stal nejoblíbenějším Exupéryho dílem, byl také zpracován ve filmovém muzikálu Lernera Loeweho, také zpracován operetně a animovaně. V součastné době se používá jako povinná četba pro začátečníky francouzštiny. Příběhem je zcela odlišný od jiných pohádek, ve své podstatě není vlastně určen pouze pro děti, skrývá v sobě poselství pro všechny budoucí generace příštích staletí. Příběh se místy mění v tragický ráz a vyvrcholení má na samotném konci.