Literární druh– drama (divadelní hra)

Literární žánr – satirická komedie

Literární směr/sloh– Kniha pochází z roku 1836, řadíme ji do ruského realismu.

GOGOL

Hlavním tématem je očekávaný příjezd revizora.
Lidé jsou ochotni zaplatit čímkoli a v jakékoli míře, aby jim vše prošlo a nebyli potrestáni. Jde jim pouze o svoje blaho a svůj majetek. Dílo se opírá o reálnou situaci v Rusku v té době.
Dílo je zaměřeno proti úplatkářství, nastavuje zrcadlo maloměšťákům. Ukazuje deformaci charakterů lidí vlivem peněz a moci

Ruské městečko. 19. století.

Postavy:

Realismus

– vznik ve Francii – 2. pol. 19. století

– objektivnost, žádné přikrášlování, všední situace (např.: obrazy – unavené obličeje, atd.)

– člověk je vytvářen prostředím, ve kterém žije

– pro realismus je typický jedinec

– analýza společnosti a člověka, kritika nedostatků společnosti, charakter postav se vyvíjí

Literatura:

– dlouhé popisné pasáže

– jazyk odpovídá prostředí, ve kterém se nacházíme

Rusko: Nikolaj Vasiljevič Gogol, Anton Pavlovič Čechov – Dáma s psíčkem, Lev Nikolajevič

Tolstoj – Anna Karenina

Francie: Honoré de Balzac – Lidská komedie, Gustav Flausbert – Paní Bovaryová

Anglie: Charles Dickens – Oliver Twist

Dánsko: Hans Christian Andersen – Ošklivé káčátko

Amerika: Mark Twain – Dobrodružství HuckleberryhoFinna

Význam sdělení (hlavní myšlenka)

Stylistická charakteristika textu

Je psané dialogy, řeč postav je přímá (uváděná bez uvozovek). V dialozích je použit hovorový jazyk, chvílemi až nespisovný.